Sanatwork

İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler Aydınlatma Metni

İşbu İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler Aydınlatma Metni’nde tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında “Kullanım Sözleşmesi” ve “Genel Üyelik Sözleşmesi”ndeki tanımlar dikkate alınacaktır.

“Üye Beyanları Verme Kuralları”: İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler Aydınlatma Metni, “Kullanıcı Kuralları”, “Genel Üyelik Sözleşmesi” ve “Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında “Üye”lerin uyması gereken tüm kural ve koşulların tümünü tanımlamaktadır.

Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “Üye Beyanları Verme Kuralları” hem “Genel Üyelik” hem “Bireysel Üyelik” hem “Kurumsal Üyelik” sahibi “Üye”ler için geçerlidir. “Profil” oluşturma formunda bulunan “Kurumsal Üyelik” yada “Bireysel Üyelik”, “Üye Beyanları Verme Kuralları” ve “Genel Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

sanatwork.com “Platform”unda “Üye Beyanı” verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine www.sanatwork.com/tr/nonallowedproducts sayfasından ulaşılabilir. “SANATWORK”, ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, “Platform” ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. “Üye”, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir.

“Kullanıcı”lar, "Platform" dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "SANATWORK"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

“Üye”lerin "SANATWORK” tarafından seçilen “Üye Beyanlar”ı , sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.

“Üye Beyanları” Genel Kuralları

"Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "Üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler “SANATWORK”ün tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan “Üye Beyanları” aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde "SANATWORK"ün söz konusu “Üye Beyanları” kaldırma ve/veya “Üye Beyanları” sahibinin "SANATWORK" üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu, "SANATWORK"in “Üye Beyanları”n içeriğine dair herhangi bir sorumluluğun bulunmadığını, “Üye Beyanları”ndan kaynaklı olarak doğan her türlü zararı kendisinden talep edilmesi halinde nakden ve defaten tazmin edeceğini ve "SANATWORK"ün yorumlardan kaynaklanan cezaları kendisine rücu edebileceğini kabul,beyan ve taahhüt ederler:

 1. “Üye Beyanları”n karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın “SANATWORK”e sunulmuş olması,
 2. “Üye Beyanları”nın propaganda içerikli siyasi parti ve siyaset yazısı, argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
 3. “Üye Beyanları”n genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
 4. “Üye Beyanları”nın, kendisi dışında diğer “Üye”, “Kullanıcı”, gerçek yada tüzel kişi hakkında yapılan, tüm SANATWORK "Kullanıcı"larına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel verilerini ( adresini, telefonunu, e-posta adresini vb.) içermesi,
 5. “Üye Beyanları”nın “SANATWORK”e, yanlış ve/veya sahte "Kullanıcı" bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan "Kullanıcı"lar tarafından yapılmış olması,
 6. “Üye Beyanları”nın link veya script içermesi.

"Üye"lerin, “SANATWORK” tarafından "Platform"da belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, “SANATWORK” tarafından “Üyelik”lerini askıya alabileceğini yada kapatabileceğini kabul ve beyan ederler.

“Üye Beyanları” Kuralları - “Profil”

 1. “Profil” eklerken, bireylerin “Bireysel Profil”, kurumların “Kurumsal Profil” seçeneği ile “Profil” bilgilerini doldurması gerekir.
 2. “Yasaklı Ürünler Listesi” ürünlerini hakkında ana hizmet vermekte olan bireyler ve tüzel kişiler “Profil” açamaz.
 3. Yayınlanmak istenen “Profil”de kullanılan fotoğraflar, videolar, yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak eklenen videolar hakkında “SANATWORK”’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. “Profil” girişlerinde belirtilen kriterlerde (Ana konum, yasal bilgiler, tüzel kişilerden talep edilen bilgiler vb ilgili formda belirtilen girdiler) doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların, videoların içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri “Üye”de fikri ve telif hakkı bulunan logolar haricinde yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir “Üye”nin fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. sanatwork.com’da her bir “Bireysel Üyelik”i olan üyenin sadece bir “Bireysel Profil”i olabilir. bu “Profil” ile bağlantılı olarak sistemin sunduğu diğer dillere çevirilerini ekleyebilir.
 8. sanatwork.com’da her bir “Kurumsal Üyelik”i olan üyenin sadece bir “Kurumsal Profil”i olabilir ve bu “Profil” ile bağlantılı olarak sistemin sunduğu diğer dillere çevirilerini ekleyebilir.
 9. Girilen bir “Profil”in aynısı, ilk girilen “Profil” silinerek sisteme yeniden girilemez. “Profil”in silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 10. “Üye” olarak “Profil”in asıl bir sahibi değilseniz ve çalışanlarınız tarafından giriş sağlanıyorsa da tüm bilgilerden “Üye” olarak sorumlu olduğunuzu kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.
 11. “Profil” bilgileri içinde “Üye Beyanları” verilmemelidir. Bunun için mevcut sistemler kullanılmalıdır.
 12. İlgili “Profil” bilgilerinizin bir bölümü, diğer “Üye Beyanları”nın içinde çeşitli boyutlarda görüntülenecektir.
 13. “Profil” açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez. İş ilanı açılamaz.
 14. “Profil” açma aşamasında, “Profil”e ait “Platfrom” tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, “Üye” tarafından sonradan değiştirilemez, “Üye” bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. “SANATWORK” hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm “Profil”lere uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”

“Üye Beyanları” Kuralları - “Servis”

 1. “Servis” eklerken seçilen konu kapsamında olmak zorundadır.
 2. “Yasaklı Ürünler Listesi” ürünleri hakkında “Servis” açılamaz.
 3. Yayınlanmak istenen “Servis”te kullanılan fotoğraflar, videolar, yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak eklenen videolar hakkında “SANATWORK”’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. “Servis” girişlerinde belirtilen kriterlerde (Ana konum, yer tipi, belirtilen ihtiyaçlar, hazırlık süresi vb ilgili formda belirtilen girdiler) doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların, videoların içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri “Üye”de telif hakkı bulunan logolar haricinde yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir “Üye”nin fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. sanatwork.com’da bir “Servis”e ait sadece bir ilan verilebilir ve bu “Servis” ile bağlantılı olarak sistemin sunduğu diğer dillere çevirilerini ekleyebilir.
 8. Girilen bir “Servis” aynısı, ilk girilen “Servis” silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir “Servis” silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren “Üye”lerin bu “Servis”leri silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 9. Aynı detaylarla veya imkanlarla aynı özellikleri taşıyan “Servis”ler için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir “Servis” eklenmesi ve bu “Servis” açıklamasında aynı konumda farklı şekillerde de olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte ikinci “Servis” girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır.
 10. Her bir “Servis” için farklı resimler/fotoğraf kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 11. “Servis”in asıl bir sahibi değilseniz, “Servis” sağlayıcı tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır.
 12. “Servis”leriniz için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyat belirtilen ilanlarda KDV dahil fiyat yazılmalı ve KDV oranı belirtilmesi gerekir.
 13. “Servis” açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. “Üye” “Profil” bilgileri sadece “Profil” bölümüyle yayınlanmalıdır ve buradan aktarılan bilgilerle otomatik “Servis” içinde bulunması gerekir.
 14. “Servis” açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez. İş ilanı açılamaz.
 15. Sona eren “Servis”ler yayından kaldırılmalıdır.
 16. “Servis” verme aşamasında, “Servis”e ait “Platfrom” tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, “Üye” tarafından sonradan değiştirilemez, “Üye” bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. “SANATWORK” hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm “Servis”lere uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”
 17. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki “Servis” fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

Servis - Etkinlik Alanları için Özel Koşullar

 1. Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar; 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve "Platform"’daki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık ilan yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık İlan Veren sorumlu olacaktır.

Servis - Performans - İnfluecer için Özel Koşullar

 1. İlgili belirtilen her türlü sosyal medya hesabının sahipliğini kanıtlamakla ilgili “Üye”ler yükümlü olup, bu konudaki kuralları “SANATWORK” her türlü belirleme ve değiştirme hakkında sahiptir. Sahipliği şüpheli görülen “Servis”ler “SANATWORK” tarafından reddedilebilir, kaldırılabilir, gerekirse “Üyelik”i sona erdirilebilir.

“Üye Beyanları” Kuralları - “Servis Talebi”

 1. “Servis Talebi” eklerken seçilen konu kapsamında olmak zorundadır.
 2. “Yasaklı Ürünler Listesi” ürünleri hakkında “Servis Talebi” açılamaz.
 3. Yayınlanmak istenen “Servis Talebi”nde kullanılan fotoğraflar, videolar, yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak eklenen videolar hakkında “SANATWORK”’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. “Servis Talebi” girişlerinde belirtilen kriterlerde (Ana konum, belirtilen ihtiyaçlar, hazırlık süresi vb ilgili formda belirtilen girdiler) doğru bilgiler yer almalıdır.
 5. Eklenen fotoğrafların, videoların içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri “Üye”de telif hakkı bulunan logolar haricinde yer almamalıdır.
 6. Sistem içerisindeki farklı bir “Üye”nin fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 7. sanatwork.com’da bir “Servis Talebi”ne ait her dilde sadece bir ilan verilebilir.
 8. Girilen bir “Servis Talebi” aynısı, ilk girilen “Servis Talebi” silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir “Servis Talebi” silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren “Üye”lerin bu “Servis Talebi” silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 9. Aynı detaylarla veya imkanlarla aynı özellikleri taşıyan “Servis Talebi” için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir “Servis Talebi” eklenmesi ve bu “Servis Talebi” açıklamasında aynı konumda farklı şekillerde de olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte ikinci “Servis Talebi” girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır.
 10. “Servis Talebi”nin asıl bir sahibi değilseniz, “Servis Talebi”nin gerçek "SANATWORK" kanıtlanabilir onayı alınarak yapılmalıdır.
 11. “Servis Talebi” olarak çalışan arama maksatlı iş ilanı açılamaz. “Üye”lerin bu “Servis Talebi” silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 12. Sona eren, ihtiyacı karşılanan yada son tarihi geçen “Servis Talepleri” yayından “Üye” yayından kaldırmalıdır yada “Sanatwork” gerektiğinde kaldırabilir.
 13. “Servis Talebi” verme aşamasında, “Servis Talebi”ne ait “Platform” tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, “Üye” tarafından sonradan değiştirilemez, “Üye” bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. “SANATWORK” hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri “Servis Talebi”lerine uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”
 14. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki “Servis Talebi”nin olası bütçe bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

Servis Talebi - Etkinlik Alanları için Özel Koşullar

 1. Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar; 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve "Platform"’daki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık “Servis Talebi” yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık Talebi Veren sorumlu olacaktır.

“Üye Beyanları” Kuralları - “Teklif Verme”

 1. “Teklif Verme” eklerken seçilen “Servis Talebi” ile konu kapsamında olmak zorundadır.
 2. Yayınlanmak istenen “Telif Verme”de kullanılan fotoğraflar, videolar, yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak eklenen videolar hakkında “SANATWORK”’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 3. “Teklif Verme” girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.
 4. Eklenen fotoğrafların, videoların içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri “Teklif Veren” “Üye”de telif hakkı bulunan logolar haricinde yer almamalıdır.
 5. Sistem içerisindeki farklı bir “Üye”nin fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 6. sanatwork.com’da her “Servis Talebi”ne bir başka “Üye” sadece bir adet “Teklif Verme” ekleyebilir.
 7. Girilen “Servis Talebi”ne hitaben bir “Teklif Verme”nin aynısı, ilk girilen “Teklif Talebi” silinerek yine aynı “Servis Talebi”ne hitaben sisteme yeniden girilemez. Bir “Servis Talebi” silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren “Üye”lerin bu “Teklif Verme”si silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 8. “Teklif Verme” kapsamında “Üye” olarak asıl bir sahibi olarak “Teklif Veren” olmanız gerekir. Olmamanızın tespiti halinde “Üyelik” hesabınız silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 9. “Servis Talebi” olarak çalışan arama maksatlı iş ilanı açılamaz. “Üye”lerin bu “Servis Talebi” silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 10. “Teklif Verme” giriş aşamasında, “Teklif Verme”ye ait “Platform” tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, “Üye” tarafından sonradan değiştirilemez, “Üye” bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. “SANATWORK” hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm “Teklif Verme”ler için uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”
 11. 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki “Servis Talebi”nin olası bütçe bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen “Üye Beyanları” kurallarında, “Genel Üyelik” sahibi olan “Üye”ler sadece “Servis Talebi” kurallarına haizdir. Diğer “Hizmet”lere erişim hakkına sahip değildir.