Sanatwork

 

Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

 

 

Bu politika; Ünivermobil Ersin Erçin Şahıs’nın (“SANATWORK”) web sitesi (http://www.sanatwork.com) kullanıcılarının ve üyelerinin, kişisel verilerini işlediği gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan, kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır. “SANATWORK” kapsamında sunduğu hizmetler dolayısıyla işlediği kişisel verilere ilişkin Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikaları, ilgili web sitesinde ve mobil uygulamasında yer almaktadır.

 

I. Tanımlar

 

Bu politika kapsamında;

 

"SANATWORK": Sitenin sahibi olan Ersin Erçin’yi,

 

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

 

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade Edilmesi Hakkında Kanun’u,

 

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

ifade eder.

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında “Kullanım Sözleşmesi” “Süreçler Aydınlatma Metni” ve “Genel Üyelik Sözleşmesi”ndeki tanımlar dikkate alınacaktır.

 

 


II. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

 

1.”Platform”un “Üye” olmayan “Kullanıcı”larının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

 

1.1.        “Platform” “Üye” olmayan “Kullanıcı”larının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

 

“Platform”u ziyaret eden ve “Üye” olmamış olan kullanıcılara ait trafik bilgileri, yani taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, ziyaret ettiği “Platform” sayfaları ve kullandığı tarayıcı programının dil seçeneği 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

 

 

2. “Üye”lerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi:

 

"SANATWORK" ürün, “hizmet” veya “SÜREÇ”lerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi “üye”, “üye” çalışanı ve/veya “Üye” yetkilisine ait kişisel verileri işlemektedir.

 

2.1.        “Üye” süreçlerinde işlenen kişisel veriler

 

"SANATWORK" “SÜREÇ”leri kapsamında 1.1’de bahsedilen “Üye” olmayanlar için geçerli olan işlemler, “Üye”ler için de geçerli olup ayrıca aşağıdaki kişisel verileri de işlemektedir:

 

 • Gerçek kişi tedarikçiye ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi gibi kimlik bilgileri; banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep ve sabit telefonu gibi iletişim bilgileri,

 

 • Tüzel kişi yetkilisine ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi gibi kimlik bilgileri; vekaletname/sirküler gibi belgelerde yer alan fotoğraf, imza gibi kişisel veriler; adres, e-posta, cep ve sabit telefonu gibi iletişim bilgileri,

 

 • Tüzel kişi çalışanına ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum günü gibi kimlik bilgileri; adres, e-posta, cep ve sabit telefonu gibi iletişim bilgileri,

 

2.2.        “Platform” Kullanım Süreçlerinde Kişisel Veri İşleme Amacı

 

 • Mal, ürün, “Üye Beyanı” veya “hizmet” beyanları ve satışına ilişkin “SÜREÇ”lerinin takibi ve icrası, kişinin gerçekliğinin kontrolü, tüzel kişilerdeki gerçek kişilerin kontrolü, devletin talep edebileceği hukuki durumlarda ilgili verilerin tutulması.
   

2.3. “Üye”ye ait Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

 

 • Tüzel kişi, firma/kurum temsilcisi veya gerçek kişinin kendisi,
 • Sirküler/Vekaletname gibi belgeler,
 • Vergi levhası, resmi gazete ilanları,
 • Konum ziyareti yada yüzyüze görüşme,
 • E-posta, telefon, web sitesi gibi iletişim kanalları,
 • Sözleşmeler,
 • Adli Kararlar,
 • “Platform” tarafındaki log süreçleri.

 

2.4. “Üye”nin Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

 

KVKK’dan kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen tüzel kişinin yetkilisi veya gerçek kişinin kendisi olan “Üye”, bu politikada açıklanan usul ve esaslar kapsamında "SANATWORK"e başvurabilirler.

 

2.5. “Üye”nin Kişisel Verilerinin Güvenliği

 

Kişisel verilerin güvenliği hakkında detaylı bilgi bu dokümanın kişisel verilerin güvenliğine ilişkin bölümünde yer almaktadır.

 

3. Fiziksel Olarak Ziyarette Bulunan Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

 

3.1. "SANATWORK"un fiziksel olarak yerleşkesini ziyaret eden gerçek kişilerin, şirket politikası uyarınca;

 

 • Kimlik bilgileri ( TC kimlik belgesi, ehliyet, pasaport, avukat kimliği gibi),
 • Ziyaret edeceği kişi bilgisi,
 • Ziyaret amacı,
 • İlgili kişinin tebliğ ettiği iletişim bilgileri ve kartviziti,
 • Hangi firmadan geldiği,
 • Görüntü kaydı,

 

şeklindeki kişisel verileri işlenmektedir.

 

"SANATWORK" çalışan ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bina içi ve dışında kameralar ile görüntü kaydı almaktadır. Ziyaretçilere kamera ile kayıt yapıldığına ilişkin bilgilendirmeler bina içerisinde yapılmaktadır.

 

3.2.        Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin İşlenme Amacı

 

"SANATWORK" yerleşkesini ziyaret eden kişilerin kişisel verileri;

 

 • Mekan Güvenliğinin Sağlanması
 • Tabi olunan KVKK uyarınca kimlik bilgisini almak,
 • Silahla gelen ziyaretçiler için silah teslim tutanağı oluşturmak,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası (terör, yangın, doğal afet, savaş vb. ),
 • Binaya gelen kişilerin güvenlik taramalarını gerçekleştirmek,
 • Suç yada hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber vermek, amacıyla işlenmektedir.

 

3.3.        Ziyaretçilere ait Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

 

 • Ziyaretçinin kendisine ait resmi kimlik belgeleri (TC kimlik, ehliyet, pasaport, avukat kimlik kartı gibi)
 • CCTV ile alınan görüntü kayıtları
 • Ziyaretçinin ibra ettiği iletişim bilgileri ve kartviziti
 • Ziyaretçinin imzaladığı sözleşmeler ile, kişisel veriler işlenmektedir.

 

3.4.        Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanması ve Kişisel Veri Paylaşımı

 

Ziyaretçilere ait gerek kimlik bilgileri, gerek CCTV kayıtları sadece yetkili kişilerin erişimine açık olan sistemlerde, yetkili kamu kurum ve kuruluşunun talep ettiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. Bu kişisel veriler talep halinde, verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

 

Bizimle paylaşmış olduğunuz, “Platform” işleyişi için olan tüm kişisel verileriniz, "SANATWORK" nezdinde yer alan veri tabanında KVKK doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

"SANATWORK" işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır:

 

 • “Platform” üzerinden kişisel verilerin alındığı tüm sayfalar SSL sertifikası ile korunmaktadır.

 

 • Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, log yönetimi, zaman damgası, işlem kaydı, kod standartları, güvenlik yazılımları hizmetleri, erişim yetki ve kontrol matrisi uygulaması ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

 

 • “Platform”un yer aldığı elektronik barındırma (hosting) firmasının barındırmasında ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu ağlar, firewall ile korunmaktadır.

 

 • “Platform”a çevrimiçi ziyaretçilere daha iyi bir site kullanım deneyimi sunmak ve Sitenin fonksiyonel işlerliğini sağlamak amacıyla çerez (cookie) kullanılmaktadır.

 

"SANATWORK" çevrimiçi ve fiziksel ziyaretçilere ilişkin kişisel verileri mevzuat gereği saklamakta ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir. “Kullanıcı”lara ve “Üye”lere ilişkin kişisel veriler, paylaştıkları “Üye Beyanları” mal, ürün veya “hizmet”e ilişkin olarak "SANATWORK" bünyesindeki şirketler ve iştirakleri ile ve ayrıca ilgili kamu kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. "SANATWORK" bünyesindeki markalar için http://www.univermobil.com/istirakler/ adresinden bilgi edinebilirsiniz.

 


 

 

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize dair KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

 1. KVKK md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

 1. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu haklarınızı kullanmak için KVKK md 13’e istinaden hazırlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ md 5’te belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

IV.                Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

 

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları “Platform” üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri info@sanatwork.com adresinden yada “Platform” üzerinde “Bilgi Değişiklik Talebi” ile ulaşarak yapabilirsiniz.

 

V.        Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca “anonim hale getirilerek” kullanılmaya devam edilecektir.

 

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel verilerin saklanması süresi 5651 sayılı Kanun uyarınca 2 yıldır. Fiziksel ziyaretçilere ilişkin CCTV kayıtlarının saklanma süresi 90 gündür. Kimlik bilgilerine ilişkin kişisel veriler ise ilgili mevzuatta öngörülen süreler çerçevesinde saklanır.

 

"SANATWORK" ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

 

VI.        Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

 

İlgili Kişi Grubu

Veri Kategorisi

”Platform”un “Üye” olmayan “Kullanıcı”ları

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Hukuki İşlem Verisi

“Üye”

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Hukuki İşlem Verisi, Finansal Veri, Kurumsal Kimlik Verisi, Görsel ve İşitsel Veri, Özlük Verisi

Fiziksel Ziyaretçi

Kimlik Verisi, Görsel ve İşitsel Veri

 

VII.        Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

 

İlgili kişisel veriler, yurtiçi ve yurtdışındaki sistemlerde tutulacak olup, belirtilen sebeplerle işlenmesi gerçekleşmektedir.

 

Aşağıda ilgili destek alınan firmalar ve sebepleri listelenmiştir.

Firma İsmi Hizmet Ülkesi Hizmet Konusu
Godaddy LLC İrlanda Hosting, Veri Güvenliği

 

İlgili teknik sebeplerle hosting yeri, ülkesi ve firmasının değişimi hakkımız saklıdır. "Platform"u kullanan tüm kullanıcılar açık rızayla kişisel verilerinin ilgili sebeplere yurtdışına çıktığını kabul eder.

 

 

 

 

VIII.        Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler

 

"SANATWORK" bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere “Platform” üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.